29/05/2012

Kết thúc

Thế là kết thúc một năm học. Mình thấy thoải mái vô cùng.
Làm sao không thoải mãi được khi đã trút được ghánh nặng chứ nhỉ?
Mùa hè năm nay ta sẽ thay đổi mình một chút, một lần thay đổi môi trường, một lần thử sức mình, …để xem mình có thực sự dễ sống, dễ thích nghi như ta đã từng nói không?
Hôm nay mình phụ xếp làm báo cáo, làm hồ sơ cuối năm. Xong xuôi kéo nhau đi ăn lẩu. hì…hì…hì…
Về nhà mình tranh thủ chuẩn bị máy chụp hình, đồ dùng cần thiết để ngày kia lên đường đi miền tây sông nước.
Mình sợ ngồi ô tô lắm, nhưng mong rằng chuến tham quan này sẽ vui, vì có mấy đức lang quân của các cô đi nữa mà, …