24/06/2013

Hoa Tàn

Bỗng nhiên bài hát hôm nay nghe Minh Tuyết ca hay lạ thường. Buồn da diết, nghe hoài hết cả giấc ngủ trưa!
Còn lại gì nơi đây giờ thì ta đã xa nhau trong tầm tay. Còn lại gì người hỡi kia mây đen bay về mịt mờ che lối. Còn lại gì trong tôi khi người đã ra đi thật rồi. Nếu mai đây đời ta đã lại không có nhau xa nhau người ơi. Còn lại gì bên em đây giờ thì ta đã xa nhau vấn vươn. Còn lại gì người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối. Giờ chỉ còn lại những kỉ niệm đớn đau bên tôi. Để mai đây đời ta lại không có nhau xa nhau người ơi. Ngày đó nếu biết sẽ cách xa ta cứ xem nhau không quen là hơn. Ngày đó nếu biết quá khó khăn ta cứ như thầm lặng im muôn kiếp.  Ngày đó nếu biết trước xót xa ta cứ xem nhau như bao người qua.  Tình đó nếu biết trước quá đớn đau ta cứ như chim bình yên ca hát.
Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh xa, chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi. Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi, tìm hoài hình bóng ai năm nào.
Còn lại gì nơi đây giờ thì ta đã xa nhau vấn vươn. Còn lại gì người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối. Giờ chỉ còn lại những kỉ niệm đớn đau trong tôi. Để mai đây đời ta lại không có nhau bên nhau người ơi.
Ngày đó nếu biết sẽ cách xa ta cứ xem nhau không quen là hơn. Ngày đó nếu biết quá khó khăn ta cứ như thầm lặng im muôn kiếp. Ngày đó nếu biết trước xót xa ta cứ xem nhau như bao người qua. Tình đó nếu biết trước quá đớn đau ta cứ như chim bình yên ca hát.
Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh xa, chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi. Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi, tìm hoài hình bóng ai năm nào. Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh xa, chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi. Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi, tìm hoài hình bóng ai năm nào. Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng anh yêu, tìm hoài hình bóng ai năm nào.