11/11/2013

Chạnh lòng

Có những khi, những câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng ta nhận nó trong thời điểm ta đang cần một người bạn. Nó chợt làm ta cảm thấy cạnh lòng vô cùng. Tưởng chừng như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang chích vào lòng bàn tay bàn chân của ta vậy?


- 2
- 3
- Bạn đang làm gì?
- Nghe nhạc
- Sao cuối tuần bạn ở nhà, đầu tuần cũng ở nhà thế?
- uhm.
- Công việc hôm nay thế nào?
- Bình thường
- ............
- ............
- Bạn có chuyện gì nói với mình không?
- Không
- Uhm, mình biết rồi (Tay mình đã run và có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang chích vào lòng bàn tay bàn chân của mình vậy).
- Biết gì?
- Thì biết rằng bạn không có chuyện gì để nói hết
- uhm, ngủ nha
- Uhm, chúc bạn ngủ ngon
- G9
- .....
- .....
- ......
- Sao chưa ngủ?
- Uhm, bạn ngủ đi, mình chưa buồn ngủ
- Làm gì?
- Mình lang thang trên mạng thôi, không làm gì hết
- uhm
- mình cần người để nói chuyện
- uhm, vậy tìm người nói chuyện đi nha, G9
- ....